A “Ki szereti a zsidókat? A magyar filoszemitizmus” című könyv (Mózes Endre, Noran Libro, Budapest 2014) tartalma és szerkezete leginkább részletes Tartalomjegyzékéből ismerhető meg.

 

         Tartalomjegyzék:

 

BEVEZETŐ – KÉT NYITÓ TÉZIS

A Szerkesztő Előszava: Miért szólunk a magyar filoszemitizmusról? (M.E.)

Mózes Endre: Mi is az a filoszemitizmus?

Köszönetek

 

ELSŐ KÖNYV: A MAGYAR FILOSZEMITIZMUS MÚLTJÁBÓL

 1. fejezet: Epizódok a magyarországi filoszemitizmus történetéből

Előszó és nyitó tézis a történelmi epizódok fejezethez (M.E.)

Dr. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon. A legrégibb időktől a mohácsi vészig – Szemelvények

A zsidók IV. Béla alatt – A zsidók Hunyady Mátyás uralkodása alatt

Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után – Szemelvények

A magyar társadalom és a zsidóüldözések – A magyar társadalom erkölcsi csődjének okai – Az antiszemitizmus összetevői és az antiszemitizmus elleni küzdelem – A zsidóüldözések számonkérésének problémái: az országos felelősségvállalás elmaradása és a mértékek és határok hiánya

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon – Szemelvények

Előszó – A két Tisza és a merkantilisták – A szociáldemokraták és a zsidókérdés a századfordulón – A zsidókérdés 1945 után

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I. A középkortól 1849-ig. – Szemelvények

Középkori keresztény–zsidó együttélés – Kazárok, zsidók, magyarok – IV. Béla: jogok minden zsidónak – Mátyás király kitért zsidó kincstartója – Vásárokon, piacokon – A tolerancia-rendeletek – A zsidók neve – Az emancipáció eszméje – Házalók és nagykereskedők – Iparosok és gyárosok – „Mi magyarok is vagyunk” – A zsidók az 1848/49. évi háborúban

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. II. –  Szemelvények

Az első zsidó képviselő az országgyűlésben – Kossuth Tiszaeszlár után a „zsidó kérdés”-ről – A zsidó vallás recepciójának folyamata – Millennium – Zsidók az első világháborúban

2. fejezet: Szépirodalmi és más régi írások a filoszemitizmus köréből

Előszó és nyitó tézis a Szépirodalmi és más régi írások fejezethez (M.E.)

István király intelmei – A vendégek befogadásáról és gyámolításáról

Jókai Mór: Én és a zsidók

Táncsics Mihály: A „zsidóügyről”

Arany János: Az örök zsidó

Vajda János: Credo

Széchenyi Béla: Zsidó nemzet, Rothschild család

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még nincs vége – Előszó

Ady Endre: A bélyeges sereg

Ady Endre: A zsidó pipája

József Attila: Smá Jiszróel

Kosztolányi Dezső: A zsidók kivonulása

Móricz Zsigmond: Vallomás a magyar zsidóságról

Kassák Lajos: Zsidók tragédiája

Illyés Gyula: Szégyen-bélyeg

Tersánszky Józsi Jenő végrendelete

Tersánszky Józsi Jenő: Az antiszemita

Tömörkény István: Borszedés

Thury Zoltán: A Rosen testvérek malma

 

3. fejezet: Embermentés, zsidómentés

Bevezető és nyitó tézis az Embermentés, zsidómentés fejezethez (M.E.)

A Jád Vásem által „Világ Igaza” címmel kitüntetett Magyarországi    Zsidómentők Névjegyzéke

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon II. – Szemelvények,   kivonatok az Embermentés fejezetből

Vidéki zsidók deportálása – Munkaszolgálat, katonatisztek mentőakciói – Kormányzói mentesítések – A keresztény egyházak tényleges segítsége – A cionista mozgalmak mentő tevékenysége – A külföldi képviseletek embermentő lépései – Raoul Wallenberg

Markovits Mária: Igazak Erdeje. Az emlékezés értelmének nyomában

Mózes Endre: Felvetések a zsidó munkaszolgálatosokról, életükről, halálukról, számukról és a túlélők számairól

A kérdések áttekintése – Számadatok – Elemzés, becslések – Illusztrációul szemelvények Schwarcz Béla munkaszolgálatos naplójából – Végkövetkeztetési kísérletek

Szemtanú írások:

Dr. Verzár István: Érettségi bizonyítvány szükséges

Salamon Ede: Ágnes

A fafuvaros

 

MÁSODIK KÖNYV:

A MAGYAR FILOSZEMITIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE –

       Kortárs írások
Előszó a Kortárs írásokhoz (M.E.)

Bollobás Enikő: „Két ajtó” – Scheiber Sándor öröksége

Csányi Dóra: Vacsora – Hány identitásunk van?

Csányi Vilmos: Ilyesmi csak Spanyolországban történhet

Dr. Czeizel Endre: Magyar Nobel-díjasok származása, tanulságokkal

A lehetséges genetikai magyarázatok – A szociokulturális hatások

Czékmán Balázs: Vendégségben Izraelben: Öt hónap kontradikció, Izrael és   izraeli magyar zsidók egy magyar ösztöndíjas szemével

Dauer András: A 40-es Buli

Dr. Feuerstein Emil/Kádár Elza: Petőfi és Rózsavölgyi Márk barátsága

Petőfi Sándor: Rózsavölgyi halálára

Gadó János : A filoszemitizmus veszélyei

Hernádi Miklós: Zsidó írók és művészek a magyar progresszióban 1860–1945, Részlet a „bemondásról”

Karády Viktor: Gyengéd érzelmek és sorsközösség-választás a magyar zsidó-keresztény házasságokban

Kocsis Csaba: A hely, ahol még mindig kék az ég

Konrád György: „Zsidó–magyar csere és számvetés”

Kovács András: Kik szeretik a zsidókat? A filoszemitizmus és a magyar  közvélemény

Kovács Ferenc: Vörösmarty Mihály Zsidóügye és Petőfi naplójából

Mihályi Géza: Az én filoszemitizmusom

Mózes Endre: Egypercesek a magyar filoszemitizmus körül

Mózes Endre: Gondolatok Edward Alexander könyvismertetője után:           Filoszemitizmus Angliában Cromwelltől Churchillig,    Gertrude Himmelfarb A könyv népe című könyvéről

Müller Péter Sziámi: Milyennek képzelem a jó antiszemitizmust?

(Vagy a jó filoszemitizmust – ami ugyanaz)

Nagy Péter Tibor: Zsidókkal házasodni kész hallgatók –  Ki szereti a zsidókat? kérdés operacionalizációjáról

Schweitzer József: Ajánlás

Tóth István: „Ferencvárosi sétám – egy történelemtanár levele 45 év előtti tanítványához”

Tóth Krisztina: Zsidó. Mindenki zsidó

Ha nyugodtan ki lehetne mondani – A váll története – Esküvő – Örkény-árnyjáték, Ahasvérus – Haj

Várszegi Asztrik: Ajánlás

Végel László: Zsidóság és kisebbség

Vekerdy Tamás: Együtt: nemzsidó, zsidó, tót, sváb és más magyarok