A Filoszemitizmus magyar fogalmát, az eddig ismert számos és gyakran teljesen ellentmondó meghatározás és értelmezés áttekintése – és a Ki a zsidó? ki a magyar? kérdések tisztázása – után ujrafogalmaztuk és azt sokirányú pozitív emberi és praktikus tartalommal töltöttük és töltjük meg.

A magyar filoszemitizmusnak számunkra elsősorban a zsidóság iránti érdeklődés, (aktív) barátságos álláspont, esetleg a zsidók kedvelése, vagy legalábbis nyilt és előítéletmentes viszonyulás a fő formája. Mindez azután a magyarság és a magyar zsidóság többnyire korrekt, gyakran színes sőt örömteli együttélésében, és kölcsönösen hasznos együttműködésében nyilvánulhat meg.

Természetesen az együttéléses filoszemitizmust mindig az őszinte és méltó Holokauszt emlékezet és az antiszemitizmussal szembeni éberség mellett, és nem azok helyett kívánjuk kultiválni.

Itt olvasható a teljes Mi is az a Filoszemitizmus? cimű tanulmány a  „Ki szereti a zsidókat? A magyar filoszemitizmus” című könyvből.